Sosyal Kulüpler

MÜZİK KULÜBÜ

Çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını destekleyen bir disiplin alanıdır. Okulumuzda çocukların bireysel farklılıklarına göre (piyano, keman, gitar, bateri. vb.) düzenlemelerin yer aldığı bir müzik eğitimi, onların bu alan da yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Faydaları ise sesleri genel özellikleri ile tanır. Duygularını müzik aracılığıyla ifade edebilme becerisi kazanır. Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygusu gelişir. Öğrencinin kendine olan güveni artar.

ROBOTİK ve KODLAMA KULÜBÜ

Robotik Ve Kodlama Kulübü, robot oluşturmak için üretilmiş parçaları çeşitli şekillerde bir araya getirerek hareket eden ve belli görevleri yerine getiren robotların üretildiği bir kulüptür. Dünyada robot geliştirme çalışmaları hızla sürmektedir. Robotik Ve Kodlama Kulübü öğrencilerin hayal güçlerini gerçekleştirme imkânı sunar, tasarım kabiliyetlerini güçlendirir. Ekip olarak çalışma becerisi sağlar.

Çocuklara üretim yetenekleri kazandırmak, yeni üretim araçlarını kullandırtmak, üreten bir neslin felsefesini aşılamak üzere açılmış bir kulüptür. Maker Hareketi kapsamında elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3D yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılır. "Maker ruhunun" temelinde; rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır.

Bir tarafta  üç boyutlu tasarım, bir yanda çizgi animasyon. Çizgi animasyon tekniğiyle yaptığı çalışmaları medya kurallarına göre yayınlamayı ele almaktadır. Sanal ortam içerisinde 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu algıları gelişmiş, çoklu ortam nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolojileri bilen tasarlama yeteneği gelişmiş, çizgi dışı düşünebilen, tasarımcı vizyonu kazandırmayı hedefliyoruz. Programımızda interaktif ve hareketli ara yüzler, çoklu ortam, yeni nesil iletişim teknolojilerinin en etkili şekilde sunulması ele alınacaktır. Çizgi animasyon öğrenciler animasyon programlarını kullanarak yaşlarının yapabileceği ölçüde animasyonlar hazırlar. Akademik derslerinde bulunan konularda animasyon oluşturur. Hem eğlenceli, hem de üretken olacaktır

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

Tarih öncesi dönemlere dayanan, en eski sanatlardan biri olan resim sanatı insanların; yaşantısı, istekleri, dileklerini doğal malzemeler kullanarak farklı zeminlere yansıtmalarıyla oluşmuştur.. Okulumuzda yaptığımız resim çalışmaları öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine göre en iyi şekilde değerlendirilmekte ve yaptıkları çalışmalar her fırsatta çeşitli okul içi ve dışı sergilerde yer almaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ KULÜBÜ

Beden Eğitimi Kulübümüzde; Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, Hentbol, Dart, Oryantiring, Badminton, Futsal, Tenis, Yüzme, Karate spor dalları yapılmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimize sporu sevdirmek ve spor becerilerini kazandırmaktır. Birlikte hareket edebilme, takım içerisinde sorumluluk alabilme ve öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesi açısından spor önemli etkendir.

BİLİM, FEN ve TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Öğrencilerde bilime, fene ve teknolojiye olan merakını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

YABANCI DİL KULÜBÜ

İletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği dünyamızda yabancı dilin vazgeçilmez bir iletişim aracı olduğu kabul edilmelidir. Bizim eğitim - öğretim anlayışımıza göre; ülkemizin, bütün dünya ülkeleri ve özellikle Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yanında, bilim dünyasında da hak ettiği yeri alması ve çağdaş uygarlığa ulaşması için yabancı dil özellikle İngilizce temel araçlardan biri konumuna gelmiştir.

Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca eğitimi verilmektedir. Anasınıfından itibaren konulan yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin temel eğitim sonunda İngilizce de orta seviye ye getirilmeleri, ortaöğretim kurumlarını bitirdiklerinde ise ileri seviyede yabancı dil bilgisine sahip kılınmaları hedeflenmiştir.

Bu nedenle çağdaş eğitim - öğretim anlayışının sıkı  takipçisi ve uygulayıcısı olan okulumuzda İngilizce dersinin eğitim ve öğretiminde yabancı dile ilgi ve merak uyandırıcı etkinliklere yer verilmektedir.

Yabancı Dil Kulübümüzde ise öğrenciler öğrendikleri  yabancı dille kendini ifade edebilme, topluluk karşısında rahat olma, yabancı dili  konuşarak duygularını ve görüşlerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yaparlar.

Bu çalışmalarda hikaye anlatma, taklit yapma, seyirci önünde kendini rahat hissetme, grup duygusu oluşturma, gruba liderlik yapma ya da lidere uyum sağlama amacı güdülmekte, çeşitli gösterilere ve yarışmalara yönelik oyunlar hazırlama, bilgilendirme seminerleri ve geziler düzenlemek gibi birçok faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilere yabancı dili sevdirmek ve yabancı dili kullanmaktan zevk almalarını sağlamak, kulübümüzün en önemli amaçlarındandır.

GEZİ KULÜBÜ

Yurdumuzun tarihi yerlerini görmek ve tarihi miraslarımızı öğrenmek amacıyla yurdumuzun çeşitli yerlerine geziler düzenlemekteyiz. Zengin tarihi geçmişimizi, derslerde öğrendiğimiz coğrafya ve tarih bilgilerini yerinde görerek pekiştirmeyi, öğrencilerimize kalıcı bilgi vermeyi hedeflemekteyiz. Aynı zamanda kitap fuarı, sergi vb. gezilerin yanı sıra derslerde işlenen konulara göre de ünite gezileri yapılmaktadır. Velilerimize de kaynaşma amaçlı geziler düzenlenmektedir.