Müdürümüzden Mesaj

Her bitim, yeni başlangıçları getirir. Doğru yerde, doğru mekânda başlamaksa hem yeteneklerimizi gün ışığına çıkarır, hem de donanımlı birey haline gelmemizin önünü açar.

Her Ata Kolejli, doğru kurumda başlamanın bilincindedir. Her Ata Kolejli, kişisel çıkarlarından arınmış, ülkesinin ve ulusunun menfaatlerini ön planda tutmanın, yarını dünden daha güzel yapmanın bilinciyle hareket eder. Her Ata Kolejli, bir Türkiye sevdalısıdır. Yaşadığı coğrafyanın dününü bilir. Değerlerine sahip çıkar. Her Ata Kolejli, ağlayan bir gözün, kanayan bir yaranın, ezgili bir yüreğin acısını kendi de hisseder, duyar, yaşar, çözüm üretir. Acılara ortak, mutluluklara yoldaş, kimsesizlere kimse olur.

Ata Okullarında; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, demokratik, insan haklarına ve doğaya saygılı, bilimsel düşünen, ana dili ve en az iki yabancı dili yetkin kullanabilen ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkan, hoşgörülü, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ahlaki değerleri özümsemiş, dünya ile rekabet edebilecek, bedenen ve ruhen sağlıklı, sanatsal, kültürel ve sosyal donanımlara sahip, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” kavramlarını içselleştirmiş bireyler yetiştirilir.

Amacımız, ülkemizin varlığı ve geleceğidir. Amacımız, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, koruma ve kollama görevini yerine getirmektir. Amacımız, Atatürk devrim ve ilkelerinin koruyuculuğudur. Amacımız, dünya ile rekabet edebilecek, kazanımlara, bilgiye, teknolojiye sahip gençlerimizi yetiştirmektir. Amacımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanmış, bayrağa saygılı, ulusal marşımıza saygılı, erdemli, onurlu, başı dik, özgürlükçü ve barışsever, üretici, yenilikçi, yaratıcı, paylaşımcı, duyarlı gençlerimizi yetiştirmektir.

Saygılarımla.

Eser Dalyan

İlkokul - Ortaokul Müdürü