KOMED Kongre İlanı

          Dernek Ana Tüzüğümüzün ilgili maddelerine istinaden aşağıda belirtilen gündemi  görüşmek üzere 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 10:00 da dernek merkezimizde (Hükümet cad. No: 8 Antakya ) Genel Kurul un toplanmasına, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda 1 Mart 2020 saat 10:00 da aynı yerde toplanılarak Olağan Genel Kurulu muzun yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir

GÜNDEM

1)Açılış, Yoklama ve Divan seçimi

2)Saygı duruşu

3)Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması

4)Denetleme Kurulu Raporunun okunması

5)2020 yılı ve 2021 yılı üye giriş aidatlarının ve de yıllık aidatlarının tespiti

6)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibrası

7)Dilek ve Temenniler

8)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu nun seçilmesi ve karara bağlanması

9)Yeni Yıl bütçe taslağının sunulması, görüşülmesi ve kara bağlanması

10) Kapanış

 

Kolej M. Yavuz Tosyalı

Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı