2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olanöğrenciler kayıtlı bulundukları resmi-özel okullardan başvurabilirler.

 2. Herhangi bir okulda kaydı görülmeyen okul öncesi öğrenci velileri,okul öncesi eğitim yapılan resmi –özel okullara kayıt yaptırarak başvuru yapabileceklerdir.

 3. İlkokul-Ortaokul ve Ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler belirlenen tarihte kayıtlı bulunduğu özel okullara başvurabilirler.

 4. 2017-2018 öğretim yılında eğitim-öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri başvuru yapmayacaklardır.

 5. Ailede çalışan anne-baba ,anne ve babanın ayrı olması durumunda öğrencinin velisine ait 2018 yılı mayıs-haziran-temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka,bilir kişi ücreti,görev tazminatı,döner sermaye ,ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil) toplam gelirlerinin resmi belgeleri) istenecektir.

 6. Herhangi bir gelir beyanı etmeyenler resmi kurumlardan 2018 yılında gelir getirici bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belge getireceklerdir.

 7. Gelir beyan taahhütnamesi (okuldan temin edilecek)

 8. Üniversite de öğrenim gören kardeş veya kardeşlerin öğrenim belgesi

 9. Anne babanın ayrı olması durumda öğrencinin velayetine ait mahkeme kararı

 10. Başvuru yapan öğrencinin engelli kardeşi varsa %51 oranını geçen engelli rapor belgesi

 11. Anne babanın çalışması durumunda gelir belgeleri(resmi kurumlardan alınacaktır)

 12. Ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalardan alınan derecelere(1.,2.,3.) ait alınan belgeler

 13. Okul öncesine 3.290 TL,İlkokul-3.960 TL,Ortaokul 4.610 TL Lise 4.610 TL teşvik verilecektir.