Değerler ve İlkeler

Atatürk’ün, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmiş Türkiye idealine; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu temel değerlerine ve bölünmez bütünlüğüne inanmış bireyler yetiştirmek vazgeçilmez ilkemizdir. Ulus olma bilincimizin temel taşı olan Türkçemizi doğru konuşuma ve yazma yetisini öğrencilerimize kazandırarak bunu geliştirmek öncelikli amacımızdır. “Bilim ve akıl” eğitim öğretimde temel yol göstericimizdir. Bu doğrultuda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, bunlardan yararlanmak önceliğimizdir. Değişimin önemini kavramış yenilikçi bireylerle toplumların gelişebileceğine ve öğrenmenin bu gelişimin gerçekleşmesi için bir fırsat olduğuna inanırız. Her bireyin özgün ve saygın bir değer olduğuna inanırız. Öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli ilişkileri bu inancın gerektirdiği saygı ve güven çerçevesinde gelişerek velinin eğitim sürecine katılımını sağlamayı amaçlar. Kurumsal bağlılık kavramını özümseyerek bireysel yeteneklerini kurum için birleştirebilme, başarıya da başarısızlığa da paydaş olabilme bilinciyle çalışırız. Güven, bu kurumsal bağlılığı ve kültürü yaratmanın en temel öğesidir, bundan dolayı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, Ata Koleji'ninkültürünün vazgeçilmez bir özelliğidir. Bu güven ve bağlılıkla kurumla ilgili her görevi önemseyerek görevlerimizi ertelemeden, mazeret üretmeden ve mutlaka zamanında yapmayı hedefleyerek çalışırız. Her fikri kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayarak eleştirileri, uyarıları hoşgörü ve dikkatle dinlemek, kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak görmek ve bunlardan yararlanmak değişmez ilkemizdir.